Shenzhen

Guangzhou

EVENT ALREADY DONE - 10 MARCH 2022
Guangzhou Marriott Hotel Tianhe

13:30 - 18:00

Grand Ballroom (3rd Floor)

https://www.marriott.com/en-us/hotels/canti-guangzhou-marriott-hotel-tianhe/overview/

228 Tianhe Road, Tianhe District,

Guangzhou, 510620 Guangdong

Tel: +86 20-6108 8888